31st March 2020

SI DC 1 Težave z omrežjem

Težave na omrežni opremi so bile odpravljene.