29th October 2019

DC 1 Izklopljen strežnik Alja

Zaradi opustitve smo izklopili strežnik Alja.

Vsi uporabniki so preseljeni na strežnik Ajda