20th April 2016

SI DC 1 Strežnik Zala - Pošiljanje na Gmail

Na strežniku Zala je prišlo do težav pri pošiljanju na Gmail, kar je že urejeno.,