11th March 2016

DC 1 Težave v delovanju omrežnih povezav

Prišlo je do izpada delovanja omrežnih povezav.