11th March 2016

DCLJ1 Težave v delovanju omrežnih povezav

Prišlo je do izpada delovanja omrežnih povezav.