27th February 2016

SI DC 1 Težave v delovanju mednarodnih povezav

Prišlo je do težav v delovanju povezav v mednarodnem prometu za cca 10 minut.