26th February 2016

DCLJ1 Težave v mednarodnem prometu.

Prišlo je do 10 minutnega izpada povezave do interneta, ki je že urejena.