9th January 2017

DCLJ1 Prišlo je do težav na več strežnikih (Hana, Vesna, Mojca)

Na več strežnikih je prišlo do težav, kar urejamo

Stvari so se umirile in vse bo počasi začelo delovati normalno.