27th November 2016

SI DC 1 Težave z povezljivostjo v tujini

Prihaja do težav pri povezljivosti s tujino. Težave odpravljamo.

Težavo smo identificirali, in opazujemo delovanje.