17th October 2016

SI DC 1 Težava v sekundarnem DNS strežniku

Prišlo je do težave v delovanju gruče sekundarnih DNS strežnikov. Če je pri vas prišlo do izpada preverite, saj imate vpisane napačne DNS strežnike.